Marketing en opdrachtgever

Als je mensen vraagt  ‘Wat verwacht je van een marketing bureau?’, dan krijg je verschillende antwoorden. Maar hetzelfde geldt ook als je aan een marketingbureau vraagt ‘Wat verwachten klanten van jou?’. In de blog wordt daarom kort uitgelegd: “Hoe weet je als marketeer dat je op de goede weg bent en hoe communiceer je met je opdrachtgever (of leidinggevende) hierover?”

Ten behoeve van deze blog heb ik een klein online onderzoek gedaan naar wat marketing bureaus hierover zeggen op hun website. Ga googlen, kijk wat jij vindt en welk marketing bureau zou jij, als opdrachtgever, kiezen?

Een onderdeel van de werkzaamheden van een marketeer is monitoren, analyseren, rapporteren en bijsturen. Hoe weet je als marketeer dat je op de goede weg bent en hoe communiceer je met je opdrachtgever of leidinggevende hierover? In feite komt het op het volgende neer:

1. Wat willen we? – Doel

2. Hoe doen we het nu? Hoe gaat het nu? – Monitoren

3. Wat gebeurt er als X gedaan wordt? Zijn er nog (andere) opvallende zaken Z? – Analyseren

4. Als X gedaan wordt dan gebeurt Y. Daarnaast is Z is opvallend. – Rapporteren

5. X Doen, Z uitzoeken. – Bijstellen

Als de basis gelegd is (het doel gesteld), begin je met meten oftewel monitoren. In de online marketing heb je legio gegevens beschikbaar. Gegevens uit bijvoorbeeld Google Analytics, Search Engines als Google Adwords en Bing, Social Media als Facebook en Twitter, etcetera.

Het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Een methode om dit te vereenvoudigen is, is gebruik maken van een rapportagemiddel. Ook daar zijn diverse mogelijkheden in, afhankelijk wat je wilt en prettig vindt werken. Persoonlijk vind ik het erg fijn om de gegevens van de diverse tools te combineren in één overzicht, bijvoorbeeld met Swydo.

Op die manier kun je een totaal analyse maken, rekening houdend met de verschillende ingezette marketingkanalen.

Vervolgens verzamel je de conclusies en rapporteer je deze aan je leidinggevende of opdrachtgever. Mijn advies is om aan het begin van de rapportage de samenvatting of conclusie en eventuele aandachtspunten te plaatsen, zodat het belangrijkste voor je opdrachtgever meteen inzichtelijk is. De grafieken en tabellen hebben een ondersteunende functie.

Aan de hand van de rapportage overleg je tot slot met de opdrachtgever over de actiepunten (bijsturen). Daarbij kunnen nieuwe doelen gesteld worden en begint het proces opnieuw. Kortom het is een continu, dynamisch proces.

Omdat het verzamelen en inzichtelijk maken van de gegevens veel tijd kan kosten, kan ik het je als marketeer aanraden om hiervoor een rapportagetool te gebruiken. Immers Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? Het scheelt niet alleen heel veel tijd, je kunt ook mooie, professionele rapportages laten zien aan je opdrachtgever. Zelf maak ik op deze manier maandelijks analyses. Afhankelijk van de wensen en interesse van mijn opdrachtgevers maak ik er ook rapportages van.

Let wel goede rapportages maken kost meer tijd dan alleen analyses. Het is niet altijd eenvoudig de data inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor een ander. Niet iedere ontvanger van een rapportage weet wat bijvoorbeeld CTR en bouncerate betekenen. Waar moet opgelet worden? Het aantal bezoekers van de site, welke pagina’s ze bezoeken, hoe lang ze blijven? Zijn er ook conversies of transacties? Zo ja via welke kanalen komen deze bezoekers? Wat zijn de demografische en geografische gegevens? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden?

Een belangrijke taak van de marketingmanager is om een selectie maken van de gegevens die belangrijk zijn i.c.m. het gestelde doel en deze op de juiste manier interpreteren, analyseren en (begrijpelijk) rapporteren.

Op deze manier weten jij en jouw opdrachtgever of jullie samen op de goede weg zitten!

Wil je het bericht delen? Dat kan middels deze sharebuttons