Hoe bepaal je je Marketing Budget?

Hoe bepaal je je Marketing Budget?

Deze vraag hoor ik vaak, zowel online als offline. Het is een legitieme vraag. Elk bedrijf en situatie is namelijk anders. Om een indicatie te kunnen geven heeft Nuanced Media een stappenplan opgesteld dat een richtlijn geeft in het hoeveel en waarom.

Om het marketingbudget vast te stellen dienen er slechts 2 vragen gesteld te worden.

 Ad 1. Wat is je omzet?

Met omzet wordt in dit geval bedoeld de inkomsten zonder aftrek van belastingen, inkoopkosten, vaste kosten etcetera.     

Ad 2. Hoelang bestaat jouw bedrijf?

Ben je een opstartend bedrijf (1-5 jaar) of een al langer bestaand bedrijf?

MarketingBudget_Bedrijfsgrootte

Voor een nieuw bedrijf is het namelijk belangrijk om meer naamsbekendheid (branding) te krijgen. Een al langer bestaand bedrijf is over het algemeen al redelijk bekend en is de marketing meer gericht op imago, gezien blijven worden en eventueel nieuwe diensten promoten.

Vervolgens hanteert Nuanced Media de volgende stelregel:

  • Marketing Budget nieuw bedrijf: 12 – 20% van de omzet
  • Marketing Budget langer bestaand bedrijf: 6 – 12% van de omzet

Rekenvoorbeeld 1

Bedrijf dat 2 jaar bestaat met een omzet van € 100.000. Volgens deze methode valt dit bedrijf onder de nieuwe bedrijven is het advies een marketingbudget te hanteren van 12 tot 20%. Het bedrijf heeft het vastgesteld op 15%. Oftewel hun marketingbudget is 15% van € 100.000 = € 15.000

Rekenvoorbeeld 2

Bedrijf dat 6 jaar bestaat met een omzet van € 100.000. In dit geval is het advies 6 – 12%. Zij gaan voor 9%, oftewel 9% x € 100.000 = € 9.000

De reden waarom het bedrijf in dit tweede geval minder hoeft te budgetteren voor branding is omdat het bedrijf al enige naamsbekendheid heeft. Immers kun je als nieuw bedrijf een fantastisch product of dienst hebben, maar als men niet van het bestaan weet, komen de opdrachten ook niet. Vandaar dat het vooral voor nieuwe bedrijven het belangrijk is hierin te investeren.

Let wel bijgaand voorbeeld is gericht op branding van bedrijven. Echter de stelregels zijn ook van toepassing op branding van aparte producten en/of diensten. Ook daarvoor geldt dat men eerst van het bestaan dien te weten en dus branding hiervoor belangrijk is. Als omzet dien je dan de omzet van het specifieke product of de dienst te hanteren.

Rekenvoorbeeld 3

Stel je hebt een kledingbedrijf en je besluit een online webshop hiervoor te beginnen. De verwachtte omzet voor de webshop is € 50.000 op jaarbasis. Volgens deze methode dien je dan 12 tot 20%, oftewel € 6.000 – € 10.000 marketingbudget te reserveren voor het promoten van je online webshop.

Rekenvoorbeeld 4

De online webshop loopt goed en bestaat inmiddels 5 jaar en de omzet is verdubbeld naar € 100.000. Nu kan het marketingbudget volstaan met 6 – 12% oftewel € 6.000 – € 12.000. Alhoewel de bruto budgetten ongeveer vergelijkbaar zijn is het percentage lager en dus het restbedrag hoger.

Gegevens uit: wordstream/blog

Wil je het bericht delen? Dat kan middels deze sharebuttons

1 comments on “Hoe bepaal je je Marketing Budget?”

  1. Pingback: Wat kost online adverteren met Google?

Comments are closed.