• Slider Image

AI (Artificial Intelligence) en google

Dat AI booming business was mij bekend, maar is mij de laatste nog duidelijker geworden. Niet alleen komen klanten met vragen over AI, wordt er regelmatig over gesproken bij netwerkbijeenkomsten, maar ook toen ik een van de diverse Google Ads certificaten ging vernieuwen.

AI en Google

De certificaten verlopen elk jaar en om Google Partner te blijven moet je ze up-to-date houden (voor alleen Ads zijn het er 5 per jaar, daarnaast heb ik ook certificaten voor o.a. Analytics, Google Tag Manager en Microsoft Ads). Elk jaar verandert er wel iets, dus neem ik elk jaar de leerstof door. Toen ik deze keer de lesstof bekeek, zag ik heel vaak AI terugkomen in titels van hoofdstukken en paragrafen. Hieronder een screenshot van een deel van de stof

Screenshot leerstof Google Ads Search, voorbeelden titels en paragrafen waar AI in voorkomt

Duidelijk is dat AI geïntegreerd is in Google Ads, maar dat niet alleen. Dit is ook een voorbeeld hoe Google zelf zijn eigen SEO verbetert op dit onderwerp. Door de term AI op te nemen in titels (H1), subtitels (H2, H3 enzovoort) en als je vervolgens klikt op een hoofdstuk ook terug laat komen in de paragraaf tekst verbetert google zijn eigen vindbaarheid op de term AI. (En doordat ik dat nu ook doe in dit blog verbeter ik mijn vindbaarheid hier ook iets op 🙂).

AI en online marketing

Alhoewel ik er over schrijf moet ik eerlijk bekennen dat ik nog niet volledig in de wereld van de AI gedoken ben. Ik gebruikt het weleens (zie ook mijn eerdere blog AI en Online vindbaarheid), maar het is nog geen vast onderdeel van mijn werk. Dat komt ook omdat ik ervaren heb, dat het nog niet altijd zo makkelijk is als het soms lijkt om diverse redenen.

SEO (Search Engine Optimization)

  1. Soms kan een AI tool je helpen met het vinden van interessante zoektermen maar vaak ook niet en moet je die zelf aanleveren. Dit kun je doen met eigen ‘boerenlogica’ maar informatie uit analytics, search console en andere SEO tools kunnen daar ook heel behulpzaam bij zijn.
  2. De door AI geschreven teksten kloppen niet altijd (wat ook niet zo vreemd is omdat ze de informatie van internet afhalen en niet alles wat op internet staat klopt). 
  3. Ik zie vaak inconsistentie in de teksten. Bijvoorbeeld teksten geschreven met jij worden opeens u en andersom
  4. Goede SEO teksten hebben weinig ‘zullen’ en ‘kunnen’ en dergelijke woorden in teksten. Diverse AI teksten wel. 

Kortom AI kan heel handig zijn om je teksten te verbeteren, maar je moet de teksten wel controleren en aanpassen (maar dan nog is AI handig en kan het veel tijd schelen).

SEA (Search Engine Advertising)

Met betrekking tot Google Ads, gebruik ik het bijna niet. Ik heb wel dingen voorbij zien komen waarin men zegt dat het goed kan werken. Echter moet je dan precies de juiste vragen stellen en daarna nog altijd nacontrole doen. Het kost mij (nu nog) meer tijd om de juiste vragen te stellen aan Chat GPT (of een andere AI-tool) op de juiste manier en in de juiste volgorde, dan dat ik de campagnes zelf bedenk en opbouw. Neemt niet weg dat dit snel aan het veranderen is. Of misschien beter gezegd dat ik als me er beter in verdiep, mogelijkheden zie en meer handigheid erin krijg en dus ook steeds meer AI gebruik bij SEA.

Maar ook hier geldt dat het goed is om te blijven controleren of alles klopt en past bij wat je wilt.

AI en de toekomst

Wat AI gaat betekenen in de toekomst? Ik weet het niet. Duidelijk is dat de ontwikkelingen snel gaan. Dit brengt vaak mooie nieuwe kansen met zich mee, maar ook (zoals eigenlijk altijd) helaas negatieve ontwikkelingen. Persoonlijk denk ik dat we deze ontwikkeling niet kunnen stoppen ook al zouden we willen. Het beste wat we mijns inziens als mensheid kunnen doen is om de mooie en goede kansen te benutten en daarnaast de ontwikkelingen te monitoren en zo goed mogelijk te begeleiden.

Oftewel op mijn ToDo lijst voor 2024 staat: verdiepen in AI 😄.

Wil je het bericht delen? Dat kan middels deze sharebuttons

1 comments on “AI (Artificial Intelligence) en google”

  1. Pingback: DaaromM Winternieuws - DaaromM!

Comments are closed.